Ane Andersdatter


Ane Andersdatter blev født 26. april 1807 i Dreslette Sogn
Ane var gift med Hans Hansen, også kaldet Stikirendskrædderen.
Der var 4 børn i ægteskabet.


Ane var en af de heldige i sagen. Under afhøringerne var hun kun under arrest i 9 dage.


Hun blev i sagen sigtet for hæleri.
Ane Andersdatter fik den 21. August 1855 følgende dom: 5 dages Fængsel.

Kilde:

Kommissionsdomstole, Københavns kriminal- og politiret, nr. 4

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Afskrift.

Søndagen den 14. maj 1854.

Derefter fremstilledes Ane Andersdatter, Hans Hansens kaldet Stikirendskrædderens hustru, der i går var anholdt og hensat under foreløbig bevogtning.

På anledning forklarer komparentinden efter at være formanet til sandhed, at det var hende bekendt, at arrestanten Boye, der i tidligere tid er kommet i hendes og mands hus, med hendes mands samtykke i et udhus der benyttedes til slagteri, har skrevet falske halvtredsindstyve rigsdalersedler. Hvorledes han bar sig ad dermed, eller hvem der skaffede ham apparaterne dertil, ved komparentinden ikke, da hun ikke selv har set det men kun var vidende om, at det skete, og hendes mand dertil havde givet sin tilladelse. Hvad han fik derfor, eller om han har modtaget nogle af disse sedler, nægter komparentinden at vide, skønt det vel er hende bekendt, at han har været tilbudt en sådan seddel.

Endvidere vedgår komparentinden, at det er hende bekendt, at Boye og hendes mand i forening har forøvet et tyveri hos kromand Jens Larsen Skallebjerg, og kosterne var gemt i en hæs, hvor de senere fandtes. Mere ulovligt nægter hun i det mindste i øjeblikket at kunne mindes, at det er hende bekendt, at hendes mand har forøvet.

Onsdagen den 17. maj 1854.

For retten fremstilledes arrestanten Hans Hansens hustru, Ane Andersdatter. Efter ny formaning til sandhed erkender hun, at hendes mand har fortalt hende , at han i forening med Boye har bortstjålet fra Erholm fra blegning en stor mængde dækketøj. Hun ved også, at han havde dette gemt i udhuset, hvor de boede, da han selv har fortalt hende sådant, men ligesom hun selv nægter at have set dette tøj og endnu mere at have syet på det, således nægter hun overhovedet i så henseende at vide noget yderligere besked og nægter endvidere at kunne meddele nogetsomhelst yderligere.

I betragtning af at det under de forhåndenværende omstændigheder må anses indtil videre at afskære komparentinden fra al communication

Tirsdagen den 23. maj 1854.

For retten fremstilledes arrestantinden Hans Hansens hustru, Ane Andersdatter.

Efter ny formaning til sandhed og efter at være foreholdt hendes mands forklaring vedgår arrestantinden, at det fra Erholm stjålne dækketøj m.m. blev bragt til deres hus, og at hun af hendes mand har modtaget forskellige stykker deraf, som hun har syet til særke, ligesom hun også har brugt dem til skoning under en kjole. Ligeledes er nogle stykker brugte til forklæder, men hun forsikrer, at hun ikke nærmere ved, hvor i huset det vat gemt, da hendes mand gav hende de stykker, hun skulle bruge, og nægter hun at vide, hvor alt det er afbleven, som ikke kom til stede, da det øvrige blev funden i hæssen, hvor hendes mand havde gemt det.

Den under Y.Y. fremlagte skrivelse blev arrestantinden foreholdt, hvorefter hun erklærer, at hun ikke kan modsige, at der ved den omhandlede lejlighed er bleven borttaget så meget som i skrivelsen opgivet, da hun ikke nøjere har set det alt. Mod de ansatte værdier har hun intet at erindre.

Derefter blev arrestanten Hans Hansens hustru, Ane Andersdatter løsladt af arresten.

Tilbage