Ane Christiansdatter


Ane Christiansdatter blev født 18. februar 1802 i Orte Sogn.
Hun var gift med Hans Markussen. Han er en af de få ægtemænd som ikke er sigtet.
I folketællingen 1845 for Gamtofte Sogn, finder man familien i Lundager By.


Hun blev i sagen sigtet for Hæleri.

Ane Christiansdatter fik den 21. August 1855 følgende dom: 3 x 5 Dages Fængsel på Vand og Brød .

Se klip fra afhøringerne:

Kilde:

Kommissionsdomstole, Københavns kriminal- og politiret, nr. 4

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Afskrift.

Løverdagen den 27. maj 1854.

For retten fremstilledes arrestantinden Ane Christiansdatter, Markussens hustru, der angiver at være født i Hjorte sogn, 52 år gammel og ingensinde straffet. På anledning forklarer hun, at hun af arrestanten Lars Tønnesen har modtaget noget garn, en tekedel samt et stk. lærred. Endvidere har hun syet en sæk og et forklæde, hvilke dele blev bragt til arrestanten Faurskov, men hun nægter at være vidende om, at nogetsomhelst af dette var stjålen.

Løverdagen den 27. maj 1854.

For retten fremstilledes arrestanten Hans Markussens hustru, Ane Christiansdatter, der vedgår, at hun med vidende har modtaget stjålne koster fra arrestanterne Tønnesen og hustru og forklarer i den anledning følgende:

Det første de bragte hende var, at enhver af dem bragte hende at lam. Disse tvende lam blev slagtede hos hende, og hentede de derefter stykker deraf, ligesom komparentinden også selv beholdt noget deraf. Senere bragte Tønnesen hende det omhandlede garn, tekedel og en dunk, der senere er gået i stykker samt noget lærred, hvoraf hun har syet den sæk og det forklæde, Faurskov har fået. Hun vidste vel, at disse ting var stjålne men dog ikke, hvor de var tagne.

Fredagen den 30. juni 1854.

Derefter fremstod arrestanten Hans Markussens kone, Ane Christiansdatter. Hun gjordes bekendt med den af de 2 forrige arrestanter på de omhandlede lam ansatte værdi ligesom også med den ansatte værdi på den tekedel, der har været i hendes besiddelse og finder intet herimod at erindre.

Selv ansatte hun derefter på anledning værdien af det af hende modtagne garn til 2 rgdl., af dunken til 3 mark, af talgen til 3 rgdl. og af sukkeret til 24 skill. og af osten til 2 mk. men bemærker med hensyn til denne, at den vel lå hos hende en dags tid, men derefter hentede Tønnesen den, så at hun aldeles intet beholdt af samme.

Endeligen ansætter hun værdien af det lærred, hun har modtaget til 2 mark, og af den sæk og pose hun syede, og som Faurskov fik til 5 mk.

Tilbage