Ane Cathrine Jespersdatter


Ane Cathrine Jespersdatter er født ca. 1810 i Køng Sogn.
Hun var gift med Jens Andersen Rytter, som var sigtet og straffet i samme sag.
Parret boede i Orte Sogn og havde 9 børn.
Hun blev sigtet for Udgivelse af Falske Penge og Tyveri.
Ane Cathrine Jespersdatter fik den 21. August 1855 følgende dom: 3 års Forbedringshus.

Se klip fra afhøringerne og Stambogen Horsens Tugthus:

Kilde:

Kommissionsdomstole, Københavns kriminal- og politiret, nr. 4

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Afskrift.

Søndagen den 14. maj 1854.

Dommeren bemærkede, at den i går arresterede Jens Andersens Rytters kone dags middag var bragt til stede. Hun navngiver sig Ane Cathrine Jepsersdatter.

Efter at være forevist den med rapporten T.T. fulgte frakke samt støvler, genkender komparentinden disse og vedgår at have modtaget såvel disse som tvende brød og et par pund talg og senere en anden gang at have modtaget en anden meget gammel frakke og noget mel men ingen pose af arrestanten Boye, og erkender hun, at hun modtog disse dele, uagtet hun ikke nærede tvivl om, at de var stjålne, hvorimod hun på det bestemteste nægter, at hun selv eller hendes mand hende vitterligt har opfordret Boye til at stjæle disse ting.

Ligeledes nægter hun på det bestemteste af Boye at have modtaget falske penge eller at have givet ham falske nøgler. Den her tilstedeværende frakke vedgår hun at have givet til sin mand, der også har brugt den, og vidste han vel, da han modtog den, at den var stjålen. Den anden frakke hun har modtaget af Boye, har hun skåret i stykker, da den var meget gammel og kun benyttet nogle lapper deraf til sine børn.

Løverdagen den 20. maj 1854.

Sagen blev igen foretaget og arrestantinden Jens Andersens Rytters kone, Ane Cathrine Jepsersdatter fremstilledes.

Idet hun ganske henholder sig til sin tidligere forklaring og navnlig at hun, idet hun ikke nærede tvivl om, at de genstande hun har modtaget af arrestanten Boye, var stjålne på den anden side nægter at have opfordret ham til tyverierne, tilføjer hun, at hun desuden har modtaget noget honning og voks, som hun vidste, at han havde stjålet, uden at hun dog ved hvor.

Endvidere tilføjer hun opfordret til sandhed, at hun engang ved en smedje havde fundet nogle stykker jern, bøjede krumme i spidsen hvilke hun havde taget med hjem, og da Boye så disse, og bad om dem, gav hun ham dem, uagtet han sagde, at de var indrettede til dermed at oplukke låse, og at hun mente, at han ville bruge dem til at udføre tyverier med, uden at han dog udtalte noget sådant bestemt.

Mandagen den 29. maj 1854.

Derefter fremstilledes arrestanten Jens Rytters kone, Ane Cathrine Jepsersdatter, der på anledning forklarer, at det forholder sig rigtigt, at hendes mand har fortalt hende, at han har sat ild på gårdsmand Anders Nielsens gård. Hun tilføjer derhos, at hun har set bemeldte Anders Nielsen udbetale hendes mand 25 rgdl. Dengang vidste hun ikke i hvilken anledning, dette sket, men senere fortalte hendes mand hende, at det var et afdrag på den lovede betaling for brandstiftelsen.

Tilbage