Ane Marie Johansdatter


Ane Marie Johansdatter er født 13. november 1824 i Vejlby Sogn.
Hun blev kaldt Marie Lottenborg eller Marie Hansdatter.
Hun var gift med Jens Pedersen.
Hun blev sigtet for Udgivelse af Falske Penge.

Ane Marie Johansdatter fik den 21. August 1855 følgende dom: 2 års Forbedringshus.

Se klip fra afhøringerne:

Kilde:

Kommissionsdomstole, Københavns kriminal- og politiret, nr. 4

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Afskrift.

Mandagen den 24. april 1854.

For retten fremstilledes den under sagen nævnte Marie Lottenborg, der dags formiddag var bragt til stede fra sit hjem. Hun navngiver sig Ane Marie Johansdatter, Jens Pedersen af Lottenborgs hustru. Næst at bemærke at hun er 29 år gammel, født i Gelsted og ingensinde straffet, vedgår komparentinden efter formaning til sandhed følgende:

Hun har i længere tid kendt arrestanten Gerhardtsen, der jævnligen er kommet til hende og har nydt spise og drikke. Til gengæld herfor har han efterhånden givet hende 3 specier og en rgdl., hvilke hun også modtog, skønt hun vidste, at de var falske men gav ham derfor ej heller anden betaling, end hvad han på anførte måde modtog. Af disse 3 falske specier er den ene den, hun iflg. det under ltr. K fremlagte bilag har udgivet til Anders Rasmussen i Harndrup, hvis kone modtog den, men som komparentinden senere fik tilbage, og som er indleveret til retten og fulgt med ovennævnte ltr. K. Denne der var tilstede blev komparentinden forevist og af hende genkendt, da den navnlig er kendelig ved nogle slagne hakker. Den anden har hun udgivet til en pottemager her i Middelfart og den tredje til Jens Jacobsen i Graderup. Rigsdaleren har hun udgivet til bagermesteren i Grammelykke.

Endvidere vedgår komparentinden, at hun af arrestanten Boye, der ligeledes er kommen i hendes hus og der har nydt godt har modtaget 2 rgdl. At den ene af disse var falsk, tilkendegav Boye hende, men hun har desuagtet udgivet den engang, da der var bal ved Gribsvad Kro, uden at hun ved, hvem det var, der modtog den. Derimod er det hende i det mindste ikke bekendt, om den anden skulle have været falsk, og ved hun ej heller, til hvem hun har udgivet dem. Flere falske penge nægter komparentinden at have modtaget eller udgivet.


Tilbage