Ane Marie Jørgensen


Hun er født 2. August 1803 på Fænø.
Forældrene er Jørgen Clausen og Dorthe Marie Pedersen, Fænø, Middelfart Sogn.
Hun har været gift med Anders Christensen, men er skilt og bor i Blanke. Her bliver retten sat i hendes stue.
Sigtelsen lyder på Hæleri.

Ane Marie Jørgensen fik den 21. August 1855 følgende dom: Fængsel på vand og brød i 4 x 5 dage.

Se klip fra afhøringerne og Stambogen Horsens Tugthus:

Kilde:

Kommissionsdomstole, Københavns kriminal- og politiret, nr. 4

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Afskrift.

Tirsdagen den 18. juli 1854.

Retten blev sat i Ane Marie Jørgensens, Anders Christensen Rolsøes fraskilte hustrus hus i Blanke, hvor sagen igen blev foretaget, og hvor bemeldte fruentimmer var til stede.

Dommeren fremlagde undre litra I.I.I.I. en rapport af 18. maj d.år med 1 bilag mrkt. ad I.I.I.I.

For retten fremstod Ane Marie Jørgensen, Rolsøes fraskilte hustru sædvanlig kaldet madam Giras og forklarede på anledning at være født på Fænø den 2. august 1803 af forældrene Clausen og hustru Dorthe Marie Pedersen og har stedse opholdt sig i Vends herred. Hun nægter at have været tiltalt eller straffet.

Efter at være foreholdt rapporterne P.P., S.S, U.U. og I.I.I.I. vedgår komparentinden at have været i besiddelse af og udleverede samtlige de deri anførte genstande, hvilke hun tid efter anden har modtaget af en karl nemlig Thomas Rasmussen, som hun har kendt i 2 á 3 år, og som i den tid jævnlig er kommet i hendes hus. Han har foræret hende de fleste af disse ting dog med undtagelse af mandefolkebenklæderne nemlig fra nr. 98 til 103 og 109 samt 126, 127 og 128, hvilke hun kun skulle bevare for ham, medens han er i militærtjeneste.

Komparentinden har vel engang givet ham 10 rgdl., men dette var ikke som betaling for ommeldte tøj men kun et lån, som han skulle tilbagebetale hende eller i alt fald arbejde for dem.

Med hensyn til Rasmussens adkomst til disse genstand da nægter komparentinden, at han nogensinde ligefrem har sagt til hende, at de var stjålne, og endnu mindre ved hun, hvor de er tagne, men hun vil derimod ikke nægte, at hun jo havde formodning om, at han havde stjålet dem.

Samtlige ovenanførte genstande, der var medbragte, blev derefter komparentinden forevist og af hende vedkendt som dem, hun på den omhandlede måde har modtaget af bemeldte Thomas Rasmussen og dels beholdt og dels disponeret over dem, skønt hun efter det anførte havde formodning om, at de var stjålne.

Med komparentinden samtykke blev de anførte genstande vurderet således: Nr. 97 - 4 mk., nr. 98 - 4 mk., nr. 99 - 4 mk., nr. 100 - 3 mk., nr. 101 - 12 mk., nr. 102 - 1 mk., nr. 103 - 2 mk., nr. 106 - 4 mk. 8 sk., nr. 107 - 3 mk., nr. 108 - 4 rgdl., nr. 109 - 4 rgdl., nr. 110 - 3 rgdl., nr. 111 - 2 mk., nr. 112 - 3 mk., nr. 118 - 1 rgdl. 2 mk., nr. 119 - 5 rgdl., nr. 120 - 4 mk. 8 sk., nr. 121 - 1 rgdl., nr. 122 - 4 mk., nr. 123 - 2 mk., nr. 124 - 4 mk., nr. 125 - 4 mk. 8 sk., nr. 126 - uden værdi, nr. 127 - 1 rgdl. Koben iflg. rapport af 18. maj - 8 rgdl.

Tilbage