Christian Olsen, Ellesø eller Føns.


Christian Olsen er født 11. juni 1818 i Ellesø, Ørslev Sogn.
Han er søn af Ole Svendsen og Petronille Rasmusdatter.
Christian Olsen er uden fast opholdssted, og har været straffet flere gange.
Sigtelsen lød på Tyveri.


Christian Olsen fik den 21. August 1855 følgende dom 4 års Forbedringshus.

Se klip fra afhøringerne og Stambogen Horsens Tugthus:

Kilde:

Kommissionsdomstole, Københavns kriminal- og politiret, nr. 4

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Afskrift.

Tirsdagen den 2. maj 1854.

Retten blev igen sat på rådstuen i Assens

Sagen blev atter foretaget.

Dommeren bemærkede, at den under sagen ommeldte Christian Olsen af Ellesøe der, da han intet fast ophold havde, var blevet eftersøgt i Wedellsborg birks jurisdiction og der var blevet anholdt og gårs aften viderebragt her til byen, hvor han var bleven hensat under bevogtning.

Den anholdte fremstod, navngav sig som anført, forklarede at være født i Ellesøe og 35 år gammel. Han har meget ofte været straffet og deriblandt med 2 års forbedringshusarbejde for tyveri og 1 års arbejde i Odense tugthus for løsgængeri. For øvrigt nægter han at kunne opgive, hvilke straffedomme der var overgået ham. Han nægter at have modtaget noget tilhold i overensstemmelse med forordningen af 21. aug. 1829.

Opfordret til sandhed forklarer komparenten, at han for 2 år siden sad arresteret i Middelfart som mistænkt for at have stjålet en paraply hos husmand Lau Andersen på Kjærby Mark. Han nægtede dengang gerningen og blev også under den anlagte actionssag frifunden for videre tiltale dog imod at tilsvare sagens omkostninger, men han vedgår nu, at han virkelig var skyldig i dette tyveri og forklarer i den anledning, at han om aftenen i skumringen gik ind i huset, der var uaflåset, og da han ingen folk antraf, tilvendte han sig i stedet den omforklarede paraply samt 23 eller 24 skilling, som han udtog af en dragkiste, i hvilken nøglen sad i skuffen. Han blev imidlertid kort efter anholdt med paraplyen og som anført arresteret og actioneret.

Endvidere vedgår anholdte, at han i november måned f.år har gjort indbrud i Balslev kirke under ovennævnte birks jurisdiction og afgiver i denne anledning følgende yderligere forklaring:

Efter hvad han antager om aftenen kl. 7 á 8, da han i det mindste ved sin bortgang endnu bemærkede lys hos degnen, ituslog han en rude i kirken, åbnede derved ved at stikke sin stok ind og aftage hasperne vinduet, gennem hvilket han krøb ind. I mørke søgte han hen til fattigblokken, hvilken han, ved hjælp af de instrumenter han sædvanligen bærer hos sig og afbenytter ved at reparere ure, hvilket er hans sædvanlige erhverv, åbnede, idet han itubrød tvende små hængelåse, der var hængt for blokken. Han forefandt imidlertid blokken aldeles tom og fik således ved dette tyveri hverken penge eller nogetsomhelst andet. Anholdte nægter imidlertid ved denne lejlighed at have forrettet sin nødtørft i en af stolene i kirken.

Efter den med bilaget litra D fulgte udskrift af Wedellsborg birks politiprotokol af 15 nov. f.år ovenmeldte indbrud betræffende var anholdte forelæst for såvidt angår lokaliteterne og de med indbruddet forbundne omstændigheder, fandt han intet derimod at erindre, ligesom han ej heller havde noget at erindre mod den opgivne værdi af den skade, der dermed var forøvet.


Tilbage