Hans Jørgen Madsen


Hans Jørgen Madsen er født 3. Maj 1833 i Brenderup Sogn.
Han er søn af Mads Larsen og Sara Nielsdatter, som begge er straffet i samme sag.


Hans Jørgen Madsen arbejdede i Christiansfeldt. Her blev han anholdt og ført til Fyn.


Han blev sigtet for udgivelse af falske Penge og Hæleri.
Hans Jørgen Madsen fik den 21. August 1855 følgende dom: 2 års Forbedringshus.

Se klip fra afhøringerne:

Kilde:

Kommissionsdomstole, Københavns kriminal- og politiret, nr. 4

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Afskrift.

Forhør 5. Maj 1854

Derefter fremstilledes arrestanten Hans Jørgen Madsen, der efter ny formaning til sandhed nu vedgår, at det er ham bekendt, at Jens Henrik Boye har støbt falske penge i hans forældres hus, og ved han også, at en del af disse er bleven udgivet, uden at han ved til hvem.

Endvidere vedgår han, at han ikke af Boye har modtaget den specie, han har givet til Hans Christensens enke, hvorimod han fik den af sin moder, og er det ham vel bekendt, at den var falsk. Efter at han havde fået den tilbage af Hans Christensens enke, har han også igen afleveret den til sin moder, uden at han ved, hvad der senere er blevet af den.

Af Boye selv har arrestanten modtaget 3 eller 4 specier, som han vidste var falske, og var det også bestemmelsen, at arrestanten skulle give ham nogle af de ægte penge, han fik ved at udgive de falske. Han har således forsøgt at udgive en sådan specie hos husmand Jørgen Jensen i Fjeldsted, men det blev straks kendt, at den var falsk, hvorefter arrestanten måtte tage den tilbage igen, og afleverede han den senere til sin moder.

Derimod har han udgivet sådanne specier til skomager Christensen i ? og træskomanden i Skovhøjrup. Alle de penge han således har udvekslet med falske specier, har han afleveret hjemme hos sine forældre uden selv at beholde nogen deraf.

Slutteligen vedgår arrestanten at han ikke, da han modtog af Boye den under sagen omhandlede frakke, tvivlede om, at den var stjålen men forsikrer dog, at han ikke vidste, hvor den var taget.

Boye spurgte ham, hvad han ville give for denne, og da arrestanten svarede, at den var vel 12 eller 15 rgdl. værd, ytrede Boye, at arrestanten blot skulle give ham lidt penge for den, når han dertil fik lejlighed, men arrestanten har intet betalt. Den fra Christiansfeldt fremsendte frakke blev arrestanten forevist og af ham genkendt som den af ham omforklarede.

Tilbage