Hans Nielsen


Hans Nielsen blev født 13. marts 1827 i Indslev Sogn.
Han er søn af Niels Madsen og Ane Andersdatter.
Han bliver sammen med moderen sigtet og straffet i samme sag.
Hans Nielsen var ved anholdelsen daglejer i Føns Sogn.
Han var gift og havde 2 børn.
Han bliver sigtet for Tyveri.
Ander Nielsen fik den 21. August 1855 følgende dom: 8 års Tugthus.

Se klip fra afhøringerne og Stambogen Horsens Tugthus:

Kilde:

Kommissionsdomstole, Københavns kriminal- og politiret, nr. 4

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Afskrift.

Torsdagen den 1. juni 1854.

Derefter fremstilledes den iflg. rapport GGG anholdte Hans Nielsen, der efter formaning til sandhed vedgår at have forøvet forskellige tyverier og afgiver i den anledning følgende forklaring:

I forening med arrestanterne Lars Tønnesen og Søren Frederiksen har han på én nat forøvet tyveri hos Mads Jørgensen og husmand Hans Pedersen i Hjerup, og finder han intet mod disse arrestanters i så henseende afgivne forklaringer, der foreholdtes ham at erindre, hvorhos han bemærker, at han hos førstnævnte foruden nogle fødevarer fik en skjorte og et lagen, hvilke dele er opslidte.

Fra sidstnævnte sted fik han de under nr. 141, 142, og 143 i bevaring tagne redskaber, der blev ham forevist og af ham genkendt. Saven nr. 140 forsikrer han at være hans lovlige ejendom.

I forening med samme arrestanter har han forøvet et tyveri i en udflyttergård i Skarum kaldet Solskov. Også dette skete om natten, medens folk var i seng, og skaffede Tønnesen sig adgang igennem et vindue i gavlen, medens anholdte og Søren Frederiksen stod udenfor og passede på. De tilvendte sig her noget flæsk og rugmel samt en kobberkedel, hvilken sidste arrestanten fik, og som er den, der er taget i bevaring under nr. 145.

Ligeledes har han deltaget i tyveri hos enken Cathrine Garmin i Gamtofte. I forening med bemeldte tvende arrestanter mod hvis i så henseende afgivne forklaringer han intet finder at erindre, og navnlig at dette skete om natten, og at Tønnesen skaffede sig adgang gennem et vindue, medens anholdte og Søren Frederiksen stod udenfor og passede på. De tilvendte sig her noget flæsk og en gryde, hvilken sidste anholdte fik, og som er den, der er bragt til stede under nr. 144, hvilken han efter forevisning genkender.

Med Lars Tønnesen alene har han deltaget i tyveri hos Carl Smed i Gamtofte, og havde han intet imod Tønnesens derom afgivne forklaring at erindre, og navnlig at det skete om natten, og at Tønnesen, medens anholdte stod udenfor og passede på, skaffede sig adgang gennem et vindue. De tilvendte sig her nogle pølser og ganske få rede penge.

Med samme arrestant har han fra gårdmand Peder Rasmussens mark i Lundager stjålet kartofler af en kule.

Det under nr. 146 i bevaring tagne lagen forsikrer han at være hans lovlige ejendom.

 

foto


Tilbage