Hans Pedersen, Kustrup


Hans Pedersen er født 1. Februar 1833 i Asperup Sogn.
Han bliver kaldt Hans Slagter, og tjener ved gårdejer Frands Sørensen i Vejlby.
Han blev sigtet for Tyveri.


Hans Pedersen fik den 21. August 1855 følgende dom: 8 års Tugthus.

Se klip fra afhøringerne:

Kilde:

Kommissionsdomstole, Københavns kriminal- og politiret, nr. 4

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Afskrift.

Mandagen den 8. maj 1854.

Derefter fremstilledes arrestanten Hans Pedersen, der nu erklærede at ville følge sandhed og derefter afgav følgende forklaring:

Det forholder sig rigtigt, at han i forening med arrestanten Anders Hansen har forøvet det af denne omforklarede tyveri hos Lars Nielsen i Blanke. Medens Anders Hansen stod ude i gården, gik nærværende arrestant ind i karlekammeret og tilvendte sig der fra deres tjenende karl ved navn Niels, men hvis øvrige navn og opholdssted arrestanten ikke nærmere ved, end at han for tiden skal være i militærtjeneste en frakke og 6 eller 7 skjorter, og dette blev bragt hen og gemt på det sted, hvor moderen boede, uden at hun var vidende derom, og har nærværende arrestant ikke senere set noget dertil, lige så lidt som han ved , hvor disse koster er afblevne. Dette tyveri udførtes for lidt over et år siden, og skete det på en tid af aftenen, hvor karlen ikke var i sit kammer.

Uden andres medhjælp har arrestanten for et par år siden forøvet et tyveri hos gårdmand Lars Madsen i Kjærbye. Om aftenen førend folk var gået i seng steg, nærværende arrestant ind igennem et vindue i karlekammeret og tilvendte sig der et par støvler og 2 eller 4 skjorter, hvilke genstande han selv har opslidt. Han ved ikke denne karls navn, som disse ting tilhørte eller karlens nuværende opholdssted.

For omtrent 3 år siden har nærværende arrestant i forening med en person nemlig Thomas Rasmussen, der nu er ved 6. dragonregiment 4. eskadron, frastjålet Niels Pedersen Bülow, der dengang var til huse hos sin fader på Båring Mark men nu tjener en gårdmand i Røjle kaldet Skriveren 2 frakker og et par bukser. Om natten medens folkene var i seng, steg Thomas ind ad et vindue, hvori var en trævrider, som han aftog og derefter åbnede vinduet, medens nærværende arrestant stod udenfor og passede på. De stjålne bukser fik Thomas, hvorimod nærværende arrestant fik frakkerne. Af disse har han solgt den en til arrestanten Anders Prangers moder, hvorimod han har bortbyttet den anden til sin broder Niels Pedersen, der er indsidder og bor i Båring Skov.

Ligeledes for at par år siden i forening med bemeldte Thomas Rasmussen har arrestanten forøvet et tyveri hos gårdmand Jørgen Nielsen i Asperup. Også her steg Thomas på en tid af natten, da folk var i seng, ind ad et vindue medens nærværende arrestant stod udenfor og passede på, og tilvendte de sig her en chenille, en fodpose, en kåbe og en fruentimmerkjole, hvilket alt blev bragt til en kone i Blanke kaldet Maren Gråe, og nærværende arrestant har senere intet set dertil.Tilbage