Henrik Vilhelm Ibsen


Henrik Vilhelm Ibsen er født 19. januar 1815 i Fåborg Sogn.
Han var ugift og ernærede sig som daglejer.
Hans sidste opholdssted var Søllested Sogn.
Han blev sigtet for Tyveri.

Henrik Vilhelm Ibsen fik den 21. August 1855 følgende dom: 8 års Tugthus.

Se klip fra afhøringerne og Stambogen Horsens Tugthus:

Kilde:

Kommissionsdomstole, Københavns kriminal- og politiret, nr. 4

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Afskrift.

Torsdagen den 22. juni 1854.

Derefter fremstilledes Henrik Ibsen fra Hårby Mark, der ligeledes dags middag var bragt her til stede. Efter formaning til sandhed vedgår han, at han i forening med arrestanten Hans Steensen i afvigte vinter om natten, på tider da folk var i seng, har forøvet følgende tyverier:

I Akkerup hos en mand hvis navn han ikke ved. Her indbrød de sprosserne i et vindue og rakte derefter uden selv at stige ind der igennem, hvorved de tilvendte sig en del brød og andre fødevarer.

I Glemsbjerg hos gårdmand Jacob Pedersen. Her steg de begge ind igennem et hul i væggen. Hullet var der vel i forvejen, men der var slået nogle træstykker for, hvilke de måtte borttage og gøre hullet større for at komme ind. De kom da først ind i et mindre kammer og derefter ud i bryggerset, hvor de tilvendte sig nogle fødevarer. Fra bryggerset åbnede de en bagdør, gennem hvilken de gik ind.

I samme by hos gårdmand Jeppe Hansen. Her udtog de nogle sten ved siden af en bagdør, hvorefter de rakte ind og aftog den indvendige klinke på døren og gik ind ad denne, hvorved de kom ind i bryggerset. Her tilvendte de sig 3 á 4 skæpper mel, hvorpå de gik samme vej ud, som de var komne ind.

I Jordløse har de udenfor en gård stjålet 2 stk. lærred, der lå på bleg. De solgte dette på et marked i Odense for 6 eller 7 rgdl.

I det af Hans Steensen omforklarede tyveri i nærheden af Tylle Kro nægter anholdte at have deltaget.

Han har vel af Hans Steensen modtaget en jernstang men nægter at vide, at denne var stjålet.

Søndagen den 25. juni 1854.

Derefter fremstilledes arrestanterne Hans Steensen og Henrik Ibsen. Med hensyn til tyveriet i Akkerup vedbliver Henrik Ibsen, at han tror, at de udbrød sprosserne af vinduet og rakte derigennem, men Steensen mener fremdeles, at de slog et hul i væggen, dog erklærer de begge, at idet de er visse på, at tyveriet er forøvet på en af disse måder, kunne de dog ej med sikkerhed sige på hvilken måde.

Med hensyn til tyveriet hos Jeppe Hansen i Glensbjerg erkender de overensstemmende, at de slog hul på muren og derefter ved at række ind fik døren åbnet indvendig fra, hvorimod de ikke er gået ind af noget vindue.

Med hensyn til tyveriet hos Jacob Pedersen i Glensbjerg erklærer de begge ensstemmigen, at det egentlig ikke var et vindue, hvorigennem de skaffede sig adgang men åbningen til et vindue, for hvilket der var slået nogle brædder, hvilke de borttog, hvorhos Henrik Ibsen bemærkede, at det er en misforståelse, når han har sagt, at det var dem begge, der krøb ind ad denne åbning, da det kun var ham, hvorimod han derefter åbnede døren, ad hvilken Hans Steensen gik ind. Mod Henrik Ibsens forklaring ang. det i Jordløse stjålne lærred, havde Hans Steensen intet at erindre.

Slutteligen vedgår Henrik Ibsen at have deltaget med Hans Steensen i det af denne omforklarede tyveri af forskellige jernredskaber, som lå på marken i nærheden af Tylle Kro. En jernstang han fik ved dette tyveri, har han anvendt til aksel i en tvillevogn ( vogn til opbevaring af væske). Denne der var bragt til stede blev ham forevist og af ham vedkendt.

foto


Tilbage