Jacob Eriksen


Jacob Eriksen er født 2. august 1798 i Skrillinge, Kauslunde Sogn.
Han bliver den 2. Juli 1824 gift med Maren Andersdatter.
I folketællingen 1845 for Vejlby Sogn optræder han som muremester. På det tidspunkt er der 3 børn hjemme.
Hjemmet har været lidt af en ”Forbryderrede”, idet Jacob Eriksen, hustruen Maren Andersdatter, datteren Ane Marie Jacobsdatter og hendes mand, Niels Andersen Jensen, alle bliver dømt i sagen.


Sigtelsen lyder på: Tyveri, hæleri og for af hævn at have dræbt en andens mands kvæg på marken.
Jacob Eriksen fik den 21. August 1855, følgende dom 3 Års Forbedringshus.

Se klip fra afhøringerne og Stambogen Horsens Tugthus:

Kilde:

Kommissionsdomstole, Københavns kriminal- og politiret, nr. 4

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Afskrift.

Løverdagen den 22. april 1854.

For retten fremstilledes Jacob Eriksen fra Vejlby, der dags formiddag var bragt til stede.

På anledning forklarer han, at han er 56 år gammel, født i Skrillinge, Kauslunde sogn, og nægter han at have været straffet.

Efter formaning til sandhed vedgår komparenten at have modtaget af arrestanten Pranger den af ham iflg. den under litra S og ad S fremlagte bilag udleverede frakke, og erkender han, at han uagtet Pranger ikke ligefrem sagde, at den var stjålet dog ikke nærer nogen tvivl om, at dette virkelig var tilfældet, skønt han nægter at vide, hvor den var stjålet.

Endelig vedgår komparenten, at han sidstafvigte efterår i forening med bemeldte arrestant har stjålet et Rasmus Nielsens enke på Staurbjerg Mark tilhørende får. De tog det om natten ude på marken, og efter de havde trukket det noget bort over en anden mark, slagtede de og flåede det. Skindet lod de ligge og hjembragte kroppen til komparentens hus, hvor kødet blev fortæret.

Endvidere vedgår han, at han ligeledes sidstafvigte efterår i forening med ofte meldte arrestant og komparentens svigersøn, Niels, stjal en del gårdmand Lars Offersen i Røjle tilhørende kartofler. Disse var nedgravede i en kule på marken, hvorfra de tog dem, og mener han, at de udgjorde i det hele omtrent 4 skæpper.

Slutteligen vedgår han, at det er ham bekendt, at Pranger og komparentens svigersøn i forening har stjålet et får hos husmand Jørgen Nielsen i Ålbye. Også dette blev om natten taget på marken og slagtet og kroppen derefter bragt hjem til komparentens hus og derefter fortæret der.

Onsdagen den 26. april 1854.

Derefter fremstilledes arrestanten Jacob Eriksen, der på anledning forklarer:

For omtrent en halv snes år siden har arrestanten i forening med daglejer Niels Madsens kone i Røjle klippet 8 får. Dette skete på marken om natten, og tilhørte nogle af fårene gårdmand Hans Madsen i Gamborg og resten degnen sammesteds. Ulden delte de.

Endvidere havde de på omtrent samme tid en nat fra Kauslunde Mark stjålet 5 får. Af disse tilhørte de 3 gårdmand Knud Mikkelsen, der er død, men hans datter har gården, og de tvende tilhørte gårdmand Anders Hansen i Kauslunde.

Slutteligen vedgår arrestanten, at han engang for 4 á 5 år siden er kommen i uvenskab med gårdmand Anders Hansen i Vejlby i anledning af noget accordarbejde, arrestanten havde påtaget sig for ham, og da uenigheden gik så vidt, at Anders Hansen gav arrestanten et slag over armen, blev arrestanten herover meget opbragt og for at hævne sig, stod han den følgende eller en af de følgende nætter op, gik ud på Anders Hansens mark, tog de to kalve som der var tøjrede og trak dem hen på en mere afsides liggende mark, hvor han med sin medbragte barberkniv skar halsen over på dem og lod dem ligge uden af vide, om de var fuldkomne døde eller ej.

Tilbage