Mads Larsen Buch


Mads Larsen Buch er født 20. februar 1789 i Vissenbjerg Sogn.
Han var gift med Anne Pedersen. I folketællingen for Vissenbjerg 1834 bor familien i Skalbjerg By. Der er 4 hjemmeboende børn, og Mads benævnes som ”Indersidder og kludesamler”.
I 1845 bor familien i Sprattenbog, og Mads er nu ”Skrædder”.


Mads Larsen Buch har tidligere været straffet med 8 mdr. Forbedringshus.


Han blev i sagen sigtet for Røveri og Tyveri.
Mads Larsen Buch fik den 21. August 1855 følgende dom: 4 års Forbedringshus.

Se klip fra afhøringerne:

Kilde:

Kommissionsdomstole, Københavns kriminal- og politiret, nr. 4

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Afskrift.

Søndagen den 9. april 1854.

Endvidere fremstilledes anholdte Mads Buck, der næst at bemærke, at han er 66 år gammel og forhen for tyveri eller uhjemlet besiddelse af stjålne effekter er anset med 8 mdrs. forbedringshusarbejde efter at være gjort bekendt med arrestant Boyes forklaring ham betræffende, vedgår at have deltaget i indbruddet hos Simon Junge i Fjellerup, på en tid da folk var i seng, hvor den såkaldte ”Røde Hans” steg ind ad et vindue, medens anholdte og arrestanten Boye stod udenfor og passede på. Hans kom imidlertid snart efter ud og sagde intet at kunne finde, uden at anholdte ved, hvad han havde foretaget sig inde i huset, hvorefter de forføjede sig bort. Derimod nægter anholdte at have deltaget i det forsøgte tyveri hos Niels Aamand i Billesbølle.

Tirsdagen den 11. april 1854.

Endvidere fremstilledes arrestanten Mads Buck, der nu vedkender, at det forholder sig rigtigt, at han hos Niels Aamand på Billesbølle Mark har forøvet den af Boye omforklarede gerning, og afgiver han i den anledning en med Boye ganske overensstemmende forklaring, idet han bemærker, at Jens Boye bankede på døren og fik manden ud, med hvem han fjernede sig under påskud af, at han skulle vise ham vej, hvorpå Anders Gerhardtsen og Boye gik ind i huset, medens nærværende arrestant blev stående i døren, men Andres kom straks efter ud og sagde, at han havde søgt efter pengene, der skulle ligge hos konen i sengen, men at han ikke havde kunnet finde dem, og at han var bleven bange for at opholde sig længere der, da konen skreg så stærkt. For Jens Boye foregav de imidlertid, at de begge havde været inde i huset, men at de ingen penge havde fundet.

Tilbage