Niels Andersen Jensen


Niels Andersen Jensen født 29. juni 1829 i Linderup Sogn, Haderslev Amt
Han var gift med Ane Marie Jacobsdatter, der sammen med sine forældre var sigtet og blev straffet i samme sag.
Sigtelsen lyder på Tyveri og Hæleri.

Niels Andersen Jensen fik den 21. August 1855 følgende dom: 3 års Forbedringshus.

Se klip fra afhøringerne og Stambogen Horsens Tugthus:

Kilde:

Kommissionsdomstole, Københavns kriminal- og politiret, nr. 4

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Afskrift.

For retten fremstilledes arrestanten Jacob Eriksens svigersøn, Niels Andersen Jensen, 25 år gammel og født i Linderup sogn, Haderslev amt. Han nægter at have været straffet.

Med hensyn til den frakke komparenten iflg. bilag litra S og ad S har udleveret, forklarer han, at han har købt denne af arrestanten Pranger, men forsikrer han, at han, da han købte den, ikke vidste, at den var stjålen, ligesom Pranger ej heller dengang omtalte det, men da han straks efter mærkede, at Pranger ødslede med de 6 rgdl., komparenten havde givet ham for den, fattede han dog mistanke om, at den måtte være stjålet, hvorfor han også spurgte Pranger derom, og skønt denne vel nægtede det, svarede han dog på en sådan måde, at komparentens mistanke ikke hævedes. Desuagtet beholdt komparenten frakken.

Opfordret til sandhed tilstår komparenten, at han i forening med Pranger har frastjålet husmand Jørgen Nielsen i Ålbye et får. Pranger sagde komparenten, at han vidste, at bemeldte husmand havde 3 gode får og opfordrede komparenten til at deltage i at stjæle et af disse, som efter hvad Pranger opgav skulle stå i fårehuset. De fulgtes også ad i den hensigt og kom til stedet om natten på en tid, hvor folk var i seng. Pranger gik imod slutningen lidt foran komparenten og var derfor, da komparenten kom hen til fårehuset allerede krøbet derind igennem en luge. Komparenten blev da stående udenfor, indtil Pranger atter kom ud og trak et får ud med sig, hvilket han derefter trak bort fra stedet hen på en mark, hvor de begge i forening slagtede og flåede og hjembar kroppen, medens de lod skindet ligge til komparentens svigerfaders hus, hvor kødet blev delt og fortæret.

Endvidere vedgår komparenten, at han i forening med ofte meldte Pranger har frastjålet gårdmand Mads Nielsen i Staurbye 2 bistader. Også dette forøvede de om natten og stak bistaderne, som de tog i haven udenfor gården, i en sæk, hvorefter de skiftedes til at hjembære dem, og blev de sat i bryggerset og honningen den følgende dag taget ud og brugt til at komme i øllet, der blev brygget. Ved dette var komparenten ikke til stede, hvorimod han tror, at hans svigerfader var behjælpelig dermed.

Endeligen vedgår komparenten, at han i forening med sin svigerfader og Pranger en nat har stjålet, efter hvad han antager en 4 á 5 skæpper kartofler. Komparenten ragede dem ud af en kule på marken, hvorefter de blev hældt i 2 sække, hvilke Pranger og Jacob Eriksen hjembar.

Oplæst og ratihaberet med bemærkning at komparenten da Pranger havde trukket de ommeldte får ud af fårehuset og trak det bort var på vejen behjælpelig med at bære det over en bæk, ligesom han også trak det et stykke af vejen, hvorhos han fremdeles forklarer, at de begge forinden Pranger krøb ind ad lugen for at tage fåret gik frem og tilbage udenfor for at se, om der var folk vågne i nærheden, ligesom det også var en selvfølge, at komparenten hvis der uagtet denne forsigtighed imod formodning skulle være kommen nogen til stede, medens Pranger var inde i huset, skulle han advare denne, og berigtiger han for så vidt sit tidligere således, at Pranger ikke ankom til gerningsstedet før komparenten, hvorimod de begge som nu omforklaret var der og så sig nøje om, forinden Pranger krøb ind ad lugen.

Tilbage