Peder Sørensen


Peder Sørensen blev født 7. Marts 1813 på Skovby Mark i Vissenbjerg Sogn, og blev konfirmeret 1. Søndag efter Påske 1829.
Han var søn af Husmand Søren Pedersen Brønse og Hustru Karen Christensdatter.


I 1839 fik Peder Sørensen en dom ved Vends Herredsret for tyveri. Dommer gav adgang til et ophold i Odense Tugt og Forbedringshus på Vand og Brød.
Sigtelsen i 1854 kom til at lyde på Røveri og Tyveri.
Peder Sørensen fik den 21. August 1855 følgende dom: 12 års tugthus.
Han kom til Horsens Tugthus, hvor han afsonede sin straf som fange nr. 99.

Se klip fra afhøringerne, Skudsmålsbog og Stambogen Horsens Tugthus:

Kilde:

Kommissionsdomstole, Københavns kriminal- og politiret, nr. 4

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Afskrift.

Klip fra afhøringerne 27. Marts – 6. April 1854.

Derefter fremstilledes den under sagen nævnte Peder Sørensen, der ligeledes i dag er foranstaltet afhentet fra bager Dreyer ved Kolding, hvor han var i tjeneste.

I forening med en person nemlig Peder Sørensen, hvis nuværende opholdssted er anholdte ubekendt, har anholdte om natten, på en tid da folk var i seng forøvet et tyveri i Sletteroe, Fjeldsted sogn hos en enke, hvis navn er anholdte ubekendt. De aftog et vindue, ad hvilket Sørensen steg ind, mens anholdte stod udenfor. De stjal her 7 særke og nogle lagner samt noget sukker og bønner, hvilke koster er ligeligt fordelt, og har anholdtes senere afdøde kone modtaget hans andel, uden at han ved, hvor disse genstande er afblevne.

I forening med bemeldte Peder Sørensen og en person nemlig Rasmus Pedersen fra Kolberg har anholdte forøvet et indbrud hos gårdmand Johan Jørgensen i Skov ?øjerup, hvor de antog, der var penge. Ved at nedbryde en væg ved nattetid, da folk var i seng, skaffede de tvende første sig adgang til huset, medens anholdte stod udenfor og passede på, men de kom tilbage uden i det mindste efter deres sigende at have medtaget noget.

Det er anholdte bekendt, at bemeldte Peder Sørensen og Rasmus Pedersen også har forøvet et tyveri hos en kone i Kolberg, hvor de skulle have tilvendt sig nogle penge og fødevarer, og hvor den ene skulle have truet konen, medens den anden forøvede tyveriet, men anholdte forsikrer, at han ikke har deltaget i denne gerning.

Endvidere fremstilledes arrestanten Hans Jørgensen, der forklarer, at det forholder sig rigtigt, at de ved tyveriet hos Clement Findsen også fik nogle kopper og en tallerken samt en kobberkaffekande. Hvor de første genstande er afblevne, ved arrestanten ikke, hvorimod han har skjult kaffekanden i et vandløb ude på marken tæt ved en dæmning og sat en kæp til mærke.

 

foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


foto


Tilbage