Rasmus Nielsen Steensen


Født 17. april 1822 i Kerte Sogn.
Han bliver gift med Kirsten Madsdatter. Parret får 3 børn, og deres bopæl er Thorøhuse i Kærum Sogn.
Han blev sigtet for Tyveri.


Rasmus Nielsen Steensen fik den 21. August 1855 følgende dom: 8 års Tugthus.
Rasmus Nielsen dør i Horsens Tugthus 24. Marts 1860.
Hans løn for arbejde i Tugthuset på 70 Rgd. 14 Skilling bliver sendt til Herredsfogeden i Baag Herred.

Se klip fra afhøringerne og Stambogen Horsens Tugthus:

Kilde:

Kommissionsdomstole, Københavns kriminal- og politiret, nr. 4

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Afskrift.

Torsdagen den 20. juni 1854.

For retten fremstilledes den i rapporten ommeldte Rasmus Nielsen Steensen, der dags morgen var bragt til stede. Efter formaning til sandhed vedgår han at have deltaget med arrestanten Lars Tønnesen i det af denne omforklarede tyveri hos Niels Møllemand i Lundager, og vedgår han, at dette udførtes om natten, og at de skaffede sig indgang ved at indbryde en væg, gennem hvilken Tønnesen gik ind.

De tilvendte sig her et brød og noget mørkt tøj. Af dette sidste fik anholdte en del, man han forsikrer, at han bortkastede det på vejen, da han frygtede for at beholde det.

Endvidere har han deltaget i tyveri hos gårdmand Rasmus Christensen i Kjøng-Højerup.

Også dette udførtes om natten ved at indbryde en væg, og tilvendte de sig her nogle klædningsstykker, men han nægter at kunne opgive, hvad videre der blev borttaget, og nægter han selv at have medtaget andet end et par bukser, der senere er opslidte. Ligeledes nægter han på det bestemteste i det mindste at kunne mindes, at arrestanten Ploug var delagtig i dette tyveri.

Fremdeles vedgår han at have deltaget i tyveriet hos Niels Hansen på Bankerne med arrestanterne Ploug og Hans Steensen. Også dette udførtes om natten ved at udbryde en væg, men ligesom han nægter at kunne mindes, hvad der blev borttaget, således forsikrer han, at han selv intet beholdt deraf.

Det forholder sig rigtigt, at han en aften har været ifølge med arrestanterne Hans Steensen og Hans Hansen Klodsmageren på arrestanten Lars Tønnesens bolig, og at der ved denne lejlighed blev stjålet et får, som blev bragt til Tønnesens bolig og der slagtet, stegt og fortæret, men ligesom han nægter at have deltaget i at stjæle det, hvorimod han blev på Tønnesens bolig, medens de 2 andre stjal fåret, således nægter han også at have deltaget i at slagte, stege eller spise det.

Oplæst og ratihaberet.

Efter at dernæst arrestanterne Hans Steensen, Hans Hansen Klodsmageren og Peder Ploug var fremstillet og confronteredes såvel indbyrdes som med Rasmus Steensen erkender Klodsmageren, at det var ham og Hans Steensen, der i forening gik ud og stjal det omhandlede får, hvorhos Rasmus Steensen erkender, at han hjalp med at slagte det og deltog i at spise det.

Med hensyn til tyveriet i Kjøng-Højerup erklærer Rasmus Steensen, at han nu mindes, at Ploug var delagtig deri, og at han foruden de omhandlede benklæder derfra også modtog en frakke, der senere er opslidt, hvorhos han dog bemærker, at han ikke er ganske vis på, at han derfra fik bukserne.

Med hensyn til tyveriet hos Niels Hansen på Bankerne erkendte Hans Steensen, Ploug og Rasmus Steensen, at de der foruden de forhen omtalte genstande tilvendte sig 15 rgdl. i rede penge, af hvilke de hver fik 5 rgdl., hvorhos sidstnævnte erkender, at han også fik et lidet stk. vadmel, af hvilke han dog ikke længere er besiddelse.

Derefter blev kosterne nr. 165 og 166 forevist Hans Steensen og af ham genkendt. For ham samt Ploug forevistes derhos også lysestagerne nr. 168 og blev af dem genkendt.


foto


Tilbage