Søren Christian Frederiksen


Søren Christian Frederiksen er født 12. september 1810 på Wedelsborg, Husby Sogn.
Da hans profession er smedehåndværket, kaldes han ofte Søren Smed.
Han er gift med Ane Kirstine Christiansen, der som den eneste af de sigtede, ikke bliver dømt.
I Folketællingen 1845 for Harndrup Sogn bor parret med deres barn i Harndrup by.


Sigtelsen lyder på: Tyveri.
Søren Christian Frederiksen fik den 21. August 1855, følgende dom 8 års Tugthus.

Se klip fra afhøringerne og Stambogen Horsens Tugthus:

Kilde:

Kommissionsdomstole, Københavns kriminal- og politiret, nr. 4

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Afskrift.

Løverdagen den 27. maj 1854.

Derefter fremstilledes Søren Christian Frederiksen Lundager, siden kaldet Søren Smed, der efter formaning til sandhed afgiver følgende forklaring:

I forening med arrestanten Lars Tønnesen har han forøvet tyveri hos Mads Jørgensen i Hjerup. Det skete om natten, og gik de ind ad døren, som Tønnesen åbnede, uden at fremstillede ved på hvilken måde. De tilvendte sig her en del fødevarer.

Samme nat udførte de i forening tyveri hos husmand Hans Pedersen sammesteds. Også her kom de ind ad døren, som Tønnesen åbnede. I disse tyverier deltog en person ved navn Hans Nielsen, og tilvendte de sig ved det sidste tyveri en del værktøj, hvoraf fremstillede endnu har noget hjemme.

Endvidere har han i forening med Tønnesen alene forøvet tyveri i Nakkehus. Her skaffede Tønnesen sig adgang ved om natten, medens folk var i seng, at stige ind ad et vindue og tog han en kedel, som han kastede ud ad vinduet, hvor fremstillede stod udenfor og tog imod den. Fremstillede, hvem Tønnesen skyldte nogle penge, beholdt kedlen, der imidlertid senere blev funden hos ham. Han nægtede vel dengang tyveriet, men blev for uhjemlet besiddelse straffet med vand og brød i 10 dage ved Wedellsborg birks jurisdiction.

Endvidere har han i forening med Lars Tønnesen forøvet tyveri hos Anders Larsen i Melby, og fandt han intet at erindre imod Tønnesens i den anledning afgivne forklaring, som blev ham foreholdt.

Også i forening med denne arrestant har han forøvet tyveri hos enken Cathrine Godvin (?) i Gamtofte. Også dette skete om natten, og steg Tønnesen ind igennem et vindue, hvor han tilvendte sig en del flæsk. Fremstillede stod udenfor og passede på.

I forening med den ofte nævnte Hans Steensen har han forøvet tyveri hos købmand Walther her i byen. I et andehus Walther har ved stranden, indbrød Steensen om natten døren, og stjal de her 7 ænder, som Steensen tog med hjem, men fremstillede fik senere 2 af dem.

foto

Tilbage