Zacharias Storm Andersen


Zacharias Storm Andersen er født 4. marts 1812 i Hårby Sogn.
I folketællingen 1845 bor han på Trunderup Mark, Jordløse Sogn. Her benævnes han som Daglejer.
Han var gift med Anne Rasmusdatter, og der var 5 børn i ægteskabet.
Han døde 17. april 1894 i Jordløse.
Zacharias Andersen blev antageligt kriminel for at holde sulten fra døren. I de mange sager han er sigtet for, er tyveri af fødevarer, de der optræder hyppigst.
Han har på et tidspunkt fået en let genkendelig tatovering på venstre hånd. ”S. St. A. S.” Han blev i sagen sigtet for Tyveri.


Zacharias Storm Andersen fik den 21. August 1855 følgende dom: 12 års Tugthus der blev afsonet i Horsens som fange nr. 98.

Se klip fra afhøringerne og Stambogen fra Horsens Tugthus.

Kilde:

Kommissionsdomstole, Københavns kriminal- og politiret, nr. 4

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Afskrift.

Tirsdagen den 30. maj 1854.

Endvidere fremstilledes Zacharias Storm Andersen, der i går aftes var bragt her til stede. Han forklarer at være 42 eller 43 år gammel, født i Akkerup og nægter forhen at være tiltalt eller straffet. Efter formaning til sandhed og efter at være foreholdt de under sagen afgivne forklaringer ham betræffende afgiver han følgende forklaring:

Komparenten har deltaget i det under sagen omhandlede tyveri hos en gårdmand i Millinge, hvis navn han angiver til at være Søren Jacobsen, og erkender han i et og alt rigtigheden af arrestant Tønnesens i så henseende afgivne forklaring, der foreholdtes ham, idet han navnlig bemærker, at Tønnesen og Jens Christensen havde indfundet sig hos ham, og at de derfra begav sig til gerningsstedet. Ved deres ankomst var folk endnu oppe, og komparenten og Tønnesen gik ind i tørvehuset. Herfra gennembrød de en væg til den tilhørende malkestue, hvor Tønnesen steg ind og udrakte til komparenten en fjerding smør og nogle oste, uden at komparenten med sikkerhed ved hvor mange. Om Jens Christensen var med inde i malkestuen, kan komparenten ikke med bestemthed sige. De stjålne genstande blev bragt hjem på komparentens bolig og der delte.

Endvidere har han deltaget med arrestanten Tønnesen i tyveri hos gårdmand Jens Rasmussen i Barløse. Dette skete om natten, medens folk var i seng, og udbrød de her en væg, igennem hvilken Tønnesen steg ind og leverede derefter til komparenten, der stod udenfor en frakke, 2 eller 3 par bukser, en dyne og noget mad. Af de stjålne genstande beholdt komparenten frakken, det ene par bukser og dynen. Klæderne er opslidte, men dynen har han solgt til Peder Hansen Ploug. Der blev udtaget nogle flere klædningsstykker, men de lod dem ligge udenfor.

Efter at dommeren havde bemærket, at han af den her omhandlede bestjålne havde modtaget prøver af de stjålne klædningsstykker, blev disse komparenten forevist, og erklærer han, at den ene prøve er ganske som det klæde, hvoraf den opslidte frakke var, ligesom også den anden prøve ligner de stjålne opslidte benklæder.

Efter at være forevist dynen, nr. 139, erklærer han, at den ganske ligner den, han har solgt til Peder Hansen Ploug.

Fremdeles har han deltaget i tyveri med Tønnesen i Brobye. Også dette skete om natten, da folkene var i seng, og steg Tønnesen her ind ad et vindue, medens komparenten stod udenfor og passede på, og tilvendte de sig der en del fødevarer.

Onsdagen den 31. maj 1854.

For retten fremstilledes arrestanten Zacharias Andersen. Efter opfordring til sandhed forklarer han yderligere:

For lidt over 2 år siden har han i forening med arrestanten Lars Tønnesen stjålet nogle kartofler, der var nedgravet i en kule i en tofte ved Hårby. Hvem disse tilhørte, ved arrestanten ikke, og fik de hver en 2 á 3 skæpper.

Endvidere har han i forening med Tønnesen ligeledes for ca. 2 år siden forøvet tyveri i en udflyttergård på den anden side af Kirkesøby. Dette skete om natten, på en tid da folk var i seng, og steg Tønnesen, medens nærværende arrestant stod udenfor ind ad et vindue. De fik her nogle fødevarer navnlig 2 halvottinger smør.

I forening med arrestanterne Tønnesen og Ploug samt den ofte nævnte Hans Steensen og en person ved navn Peder Nielsen i Jordløse har arrestanten for 2 á 3 år siden forøvet tyveri i Fjellebro hos en mand, der såvidt han ved hedder Becher og er tysk af fødsel. Også dette udførtes om natten, medens folk var i seng, og steg Lars Tønnesen, medens de andre stod udenfor og passede på ind ad et vindue og udbragte en del svinefedt. De tog desuden nogle underklædningsstykker, der hængte i haven. Alt det stjålne blev delt.

I forening med arrestanten Ploug og såvidt han mindes Tønnesen, har han stjålet et anker brændevin, men han ved ikke, hvor stedet er, da han var ukendt der i egnen, hvorimod Ploug var den bekendt. Også dette udførtes om natten, da folk var i seng, idet Lars Tønnesen, medens de to andre stod udenfor og passede på, steg ind ad et vindue.

Endelig har han ligeledes for en 2 á 3 år siden i forening med Hans Steensen og Lars Tønnesen forøvet tyveri i Veddinge by. Det skete om natten, medens folk var i seng, og steg Tønnesen ind ad et vindue, medens de to andre stod udenfor og passede på. De tog her kun noget kød og et par slatede ænder.


foto


Tilbage