topbillede til forsiden

Degnens aftægtshus i Egelund, Haderup

degnenshus

Peder Andersens hus i Egelund 1872.

Huset var på 40 m2. (12,5 x 8 alen)

Ydervægge var med bindingsværk, indervægge af brændte mursten, det samme var skorstenen.

Huset var tækket med strå og lyngtag,

Huset var i alle rum forsynet med loft, og den indvendige højde var 1,90 m.

Stuen var på 16 m2.

Kammer og bryggers var på hver 8 m2

Køkken og indgang på tilsammen 8 m2

Tegningen er udarbejdet efter beskrivelse i Brandforsikringen for Haderup sogn.

Peder Andersen, f. 1806 i Højstrup, Haderup - d. 1877 i Barslund, Haderup

Peder Andersen blev 1. november 1828 ansat som lærer ved Fårbæk og Kølvrå Biskoler; her var han ansat indtil han den 1. oktober 1834 kom på Ranum Seminarium.

Efter den 2-årige uddannelse blev han ansat som Degn og Kirkesanger i Haderup. Det var en stilling han bestred til sin afsked i 1867.

Peder Andersen havde som degn flere tillidshverv. Han var i en årrække protokolfører for Brandforsikringen, og af sogneregskaberne kan det ses, at han har opstillet og fremlagt regnskab, for Haderup sogns skolevæsen.

Kilde: Afskift af Brandforsikring for Haderup Sogn.
Arkiv: Aulum-Haderup Lokalhistoriske Arkiv
Relation: Skolelærer og Kirkesanger Hr. Peder Andersen var min tip-oldefar.

Tilbage

Valid HTML 4.01!