topbillede til forsiden

Flygtningekirkegården i Grove

den-tyske-gravlund Nord for Grove kirkegård finder man ”Deutche Kriegsgräberstätte Grove”.

I slutningen af 2. verdenskrig, blev der i perioden januar – maj 1945,
evakueredes ca. 2.000.000 tyskere fra det østprøjsiske område til
danske og nordtyske havne.
Af disse mange flygtninge kom der mere end 250.000 til Danmark,
hovedsageligt kvinder, børn, ældre og syge.
Disse flygtninge blev indkvarteret på skole, hoteller og hvor der
ellers kunne findes plads.

Det stod hurtigt klart, at alle disse menneske ikke indenfor en kort periode,
kunne komme tilbage til deres hjemland, og der blev derfor etableret
nogle store flygtningelejre.
I foråret og sommeren 1945 blev der oprettet to store flygtningelejre i
udkanten af den tyske flyveplads ved Grove. Det drejede sig om Grovelejren
ved Hesselvig og Gedhuslejren, samt en mindre isolationslejr i Pilhus.
En overgang var der over 20.000 personer i disse lejre, og til sammenligning var indbyggertallet i Grove sogn på ca. 1.000 personer.

flygtninge-grave I dag er de synlige spor efter de store flygtningelejre fjernet.
Til gengæld er der i området et par steder der fortæller om krigens gru og barske realiteter.
Ved Kølvrå og Grove finder man to kirkegårde, hvor der tilsammen er begravet ca. 2.500 personer.

På flygtninge kirkegården i Grove er begravet 1.119 flygtninge og 175 soldater.

De oprindelige trækors er erstattet af stenkors, som på begge sider bærer to navne.
Kirkegården vedligeholdes af ”Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge”.
Som en hilsen fra hjemlandet er kirkegården beplantet med lyng fra Lüneburger Heide.


Skitse over flygtningelejrene

flygningelejr-gedhus
flygningelejr-grove
Kilde: Jubilæumsbogen "Rundt om Grove kirke". Tilbage

Valid HTML 4.01!