topbillede til forsiden

Regnskab for Haderup Sogns Skolevæsen og Skolecasse 1845

Indtægter.

1. Beholdning fra forrige Aar-----------------------------------------------23 Rgd 01 M 07 Sk

2. Paalignet bidrag fra Distriktet------------------------------------------173 Rgd 00 M 12 Sk

3. Af Legater var der ingen forelagt Skolevæsenet i Haderup

4. Indrevet på Amtes foranstaltning hos Chr. Lauersen, Løvig.----------------------01 M 07 Sk

Summen af den almindelige Skolecasses Indtægt---------------------------196 Rgd 03 M 11 Sk

Udgift-------------------------------------------------------------------163 Rgd 03 M 14 Sk

Beholdning til 1846----------------------------------------------------------- 32 Rgd 05 M 13 Sk

Udgifter.

1.Skolelærernes løn:
A.Skolelærer og Kirkesanger Hr. P. Andersen---------------------------50 Rgd 00 M 01 Sk
A.Græsning til hans Kreaturer iflg. Cancel. Resol.
A.Ildebrændsel: 180 Snese Klyner, 250 Snese Tørv.
A.Fourage: Hø 128, Halm 192
B.Skolelærer Peder Nielsen------------------------------------------- 22 Rgd 04 M 00 Sk
C.Skolelærer Niels Christian Nielsen----------------------------------- 10 Rgd 02 M 00 Sk
2. Kost og Logi til Biskolelærerne og Leje af Skolestuer:
A.For Kost og Logi til Læreren ved Faabæk Biskole---------------------16 Rgd 15 M 12 Sk
B.For Kost og Logi til Læreren ved Kjølvraa Biskole---------------------14 Rgd 01 M 15 Sk
C.For Kost og Logi til Læreren ved Graasande Biskole.------------------13 Rgd 02 M 07 Sk
D.Lejen af Faarbæk Skolestue 1. Nov.1844 - 1. Nov. 1845.--------------4 Rgd 00 M 00 Sk
E.Lejen af Kjølvraa Skolestue 1. Nov.1844 - 1. Nov. 1845---------------4 Rgd 00 M 00 Sk
F.Lejen af Graasande Skolestue 1. Nov.1844 - 1. Nov. 1845.------------4 Rgd 00 M 00 Sk
G.Lejen af N. Feldig Skolestue 1. Nov.1844 - 1. Nov. 1845--------------4 Rgd 00 M 00 Sk
3. Skolebygninger og Skolelodden:
A.Skatter og Afgifter af Haderup Skolelod,
samt brandforsikring af Haderup Skolebygning m.m.---------------------1 Rgd 05 M 04 Sk
B.Muurarbejde ved Haderup Skolehus,
samt Materialer til brug ved samme------------------------------------ 3 Rgd 01 M 08 Sk
C.Tømmerarbejde ved Haderup Skole,
samt Materialer til brug ved samme------------------------------------ 1 Rgd 01 M 07 Sk
4. Ildebrændsel til Biskolerne besørges anskaffet og anvendt af skolestuens ejer.

5. Paa Inventar er ingen mindre omkostning anvendt for dennne Casse,
uden her som under Tømmerarbejde beregnet.

6. Den Koncille Skolekasses Indtægter maa ikke indrages under den almindelige.

7. Andre udgifter:
A.Pension til Enken efter afgangne Skolelærer Hr. F. Møller---------------6 Rgd 01 M 09 Sk
B.Skoleborde Istandsættelse og Vedligeholdelse-------------------------3 Rgd 03 M 08 Sk
C.Skrivematerialer og Porto i Skolevæsenets Anliggende-------------------------2 M 08 Sk
Summa Udgifter:
180 Snese Klyner, 250 Snese Tørv, Hø 128, Halm 192------------------163 Rgd 03 M 14 Sk

Staulund den 31. December 1845.
Peder Knudsen, Skolepatron.

Ved det af Undertegnede gjennemgaaede Regnskab findes intet at bemærke.

Sogneforstanderskabet for Haderup Sogn den 3. Februar 1846.

Villads Pedersen - Christen Jensen - Jens Knudsen

P. Andersen
Kirkes. og Skolelærer
Paa Præstens vegne i Vacance.

Kilde: Afskrift af dokument.
Arkiv: Aulum - Haderup Lokalhistoriske Arkiv.
Relation: Skolelærer og Kirkesanger Hr. Peder Andersen var min tipoldefar.

Tilbage

Valid HTML 4.01!